تبلیغات

تهویه مطبوع

آب سرد کن Hitema

آب سرد کن، دستگاهی است که آب آشامیدنی را سرد می‌کند و آنرا برای مصرف در اختیار قرار می‌دهد. آب سرد مصرفی باید در گستره دمایی زیر باشد:
•    در مناطق معتدل ۱۵- ۱۰ درجه سانتیگراد
•    مناططق گرمسیر ۱۸-۱۳ درجه سانتیگراد

 

انواع آب سرد کن

آب سرد کن‌ها معمولاً به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند

•    آب سرد کن‌های مخزن دار مجهز به شناور
•    آب سرد کن‌های بابلر (بطری دار با قابلیت تعویض بطری)
•    آب سردکن آنی (بدون مخزن آب آشامیدنی)

 

آب سرد کن Hitema