تبلیغات

تهویه مطبوع

کولر گازی و اسپلیت تراست

در این برند اسپلیت ها به 4 دسته تقسیم می شوند:

1.    اسپلیت های Grade B که در ظرفیت های 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 ، 30000 و 36000 موجود می باشند.

2.    اسپلیت های Grade A که در ظرفیت های 9000 ، 12000 ، 18000 و 25000 موجود می باشند.

3.    اسپلیت های اینورتر که در ظرفیت های 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 و 30000 موجود می باشند.

4.    اسپلیت های ایستاده هم در ظرفیت های 50000 ، 60000 و 100000 موجود می باشد.

در برند Trust مدل پنجره ای و تروپیکال موجود ندارند و فقط مدل های دیواری و ایستاده موجود می باشند.

گارانتی برند Trust با ضمانتنامه توانگر قشم می باشد.