تبلیغات

تهویه مطبوع

اسپليت های دیواری سرد و گرم هایسنس (کلاس انرژی B) ( کولرگازی Hisense)

کولرگازی دیواری گرم و سرد هایسنس
اسپلیت دیواری گرم و سرد هایسنس

 

 

 

 

 

لیست مشخصات فنی و قیمت آنلاین و بروز کولرگازی دیواری سرد و گرم هایسنس

کولرگازی دیواری سرد و گرم هایسنس

جهت مشاهده مشخصات فنی و قیمت آنلاین کولرگازی فوق بر روی تصویر کلیک فرمائید.