تبلیغات

تهویه مطبوع

اسپلیت دیواری

همان کولر گازی می باشد. به این دلیل که 2 تکه مجزا می باشند به آنها اسپلیت می گویند که دارای یک پنل داخلی و یک کندانسور که در محیط باز قرار می گیرد می باشند . در ظرفیتهای دلخواه و برندهای مختلف وجود دارد. در حالتهای سرمایشی-گرمایشی ، فقط سرمایشی ، حالت اینورتر و معمولی موجود می باشند.

نکات مهم

1.    اسپلیت های دیواری همزمان نباید با کولر های آبی استفاده شوند در این صورت اسپلیت راندمان نخواهد داشت.

2.    دمای آسایش برای اسپلیت ها در تابستان 22 تا 23 درجه می باشد، برخی ها دما را در 16 یا 17 درجه تنظیم می کنند که باعث می شود دما خیلی سرد شود و مصرف برق هم خیلی بالا رود.

3.    کندانسور حتماً باید در فضای آزاد تعبیه شود، اگر در روی کندانسور سایه بان تعبیه شود 20% بر راندمان آن تاثیر دارد و مصرف برق را پایین می آورد.

4.    تعیین ظرفیت حتماً باید با نظر کارشناس انجام شود یعنی قبل از خرید کولر گازی باید با کارشناسی مشورت شود که ظرفیت مناسب با فضا تهیه شود در غیر این صورت اگر ظرفیت کوچکتری تهیه شود باعث می شود که مصرف برق بالا رود و اگر ظرفیت بالاتری تهیه شود، مناسب آن فضا نیست و خریدار باید هزینه ی اولیه ی بیشتری را متقبل شود بنابراین تعیین ظرفیت حتماً باید با نظر کارشناس انجام شود.